Groene code


Als bezitter van een 4×4 aangedreven voertuig heb je een groot voordeel. Je kunt op plekken komen die voor andere voertuigen moeilijk te bereiken zijn. Als we dit graag willen blijven doen, dan moeten we respectvol omgaan met natuur en milieu. wij vinden het belangrijk dat zowel wij als organisator, maar ook de deelnemers aan onze activiteiten, de zogenaamde Groene Code respecteren. 
 
Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld, waar je je als deelnemer van onze activiteeten aan dient te houden. Voorafgaand aan iedere activiteit wordt je door ons nogmaals op de hoogte gebracht van deze regels. Deze regels gelden op zowel verharde als ook op onverharde wegen.
 
Wij…….
-rijden alleen op (onverharde-) wegen en locaties waar dit is toegestaan.

-rijden dus ook niet een verbodsweg in


-respecteren de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens


-weten dat de schade hieruit volgend groot kan zijn of kan resulteren in verboden


-matigen de snelheid op onverharde wegen tot 30 km per uur


-geven, waar nodig, onze mede recreanten extra ruimte en matigen de snelheid


-respecteren natuur, milieu en andere recreanten/ deelnemers


-voorkomen schade aan bomen, planten en dieren, ook tijdens het eventuele bergen van een voertuig


-letten op brandgevaar en zijn voorzichtig met open vuur


-laten het voertuig niet onnodig stationair lopen (op begroeiing)


-openen geen hekken e.d. die het doel hebben om passanten te weren.


-sluiten geopende hekken na het passeren


-laten geen afval achter, deponeer dit bij ons als organisatie of neem het zelf mee naar huis


-zorgen zoveel mogelijk voor een olie-, vet- en lekvrije voertuigen


-zorgen bij reparaties te velde, voor een vloeistofdichte ondergrond


-zorgen dat ramen, auto- en kentekenplaat verlichting aan de wettelijke verkeerseisen (blijven)

voldoen

-geven geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de streek waar we doorheen rijden


-blijven vriendelijk tijdens het passeren van recreanten en vermijd discussies die toch niet te ‘winnen’ zijn


-spreken elkaar aan op het niet naleven van de Groene Code